مدیرکل تبلیغات اسلامی اصفهان در دیدار با مدیرکل زندانهای استان گفت: تخصص اصلی روحانیان مباحث معنوی و فرا مادی است و در حقیقت درمانگران روح جامعه هستند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، حجت الاسلام رحمت الله اروجی ۱۳ اردیبهشت ماه با مدیرکل و معاونان اداره کل زندانهای استان در محل ندامتگاه مرکزی اصفهان دیدار و گفتگو نمود.

وی در این دیدار با بیان اینکه هدف از حبس افراد در زندان اصلاح است، افزود: اگر فکر و بینش اصلاح شود، منش افراد نیز اصلاح خواهد شد و با رسیدن به این هدف حتی در موقعیتهایی که بستر گناه وجود داشته باشد، افراد به بیراهه نخواهند رفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه تخصص اصلی روحانیان، مباحث معنوی و فرامادی است، اظهار داشت:  روحانیان درمانگران روح جامعه هستند و توجه متولیان امر به این مهم و اقدام به موقع همراه با برنامه ریزی درست و هوشمندانه در استفاده از طبیبان روح در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و درمان آن بسیار موثر خواهد بود.

وی حضور خیّرین در زمینه های گوناگون به ویژه سلامت جسمی افراد را قابل تحسین بیان کرد و افزود: متأسفانه در بستر فعالیتهای اجتماعی آن میزان که برای سلامت جسم جامعه هزینه می شود به مباحث معنوی و خوراک روح جامعه به دلیل ناملموس بودن آسیبهای ناشی از عدم توجه به آن، اهمیت داده نشده و هزینه نمی شود.

حجت الاسلام اروجی ضمن اشاره به زمینه های تعامل و همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی و زندانهای استان افزود: بر اساس پژوهشهای انجام شده نقش روحانیون در کاهش آسیبهای اجتماعی در سطح جامعه بسیار چشمگیر است و اداره کل تبلیغات اسلامی استان با اعزام ۱۵۴ روحانی در قالب طرح استقرار به مناطق مختلف روستایی و شهری، ضمن برطرف نمودن نیازهای فرهنگی و اعتقادی، در بستر فعالیتهای اجتماعی و به ویژه کاهش آسیبها گامهای موثری برداشته است.

در این دیدار همچنین اسدالله گرجی زاده مدیرکل زندانهای استان اصفهان با بیان اینکه در این مرکز بستر اصلاح و تربیت با حضور روحانیون مهیا است، بر تعامل و مشارکت دستگاههای فرهنگی در راستای پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.