وقال علیه السلام:صَوَابُ الرَّأْی بِالدُّوَلِ: یُقْبِلُ بِإِقْبَالِهَا، وَیَذْهَبُ بِذَهَابِهَا.
امام علیه السلام فرمود : رأى صائب همراه با قدرت و حکومت است؛ با آن مى آید و با آن مى رود. (تا راى صائب نباشد قدرت به دست نمى آید، یا تا قدرت در دست نباشد رأى صائب حاصل نمى شود).


شرح و تفسیر

هماهنگى رأى صائب، با قدرت امام علیه السلام در این گفتار حکیمانه به نکته مهمى درباره رابطه آراء صحیح با قدرت وحکومت اشاره مى کند و مى فرماید: «رأى صائب و صحیح، همراه قدرت وحکومت است؛ با آن مى آید و با آن مى رود»؛ (صَوَابُ الرَّأْی بِالدُّوَلِ : یُقْبِلُ بِإِقْبَالِهَا، وَیَذْهَبُ بِذَهَابِهَا). براى این گفتار امام علیه السلام چند تفسیر وجود دارد : نخست اینکه تا انسان آراء صحیح و صائبى نداشته باشد نمى تواند حکومت خوبى تشکیل دهد؛ مدیریت هاى عالى و قوى سرچشمه حکومت هاى نیرومند و صالح است همراه این مدیریت ها آن حکومت ها شکل مى گیرد و با از بین رفتن آن، حکومت ها رو به زوال مى نهند. شاعر معروف فارسى زبان، سعدى شیرازى نیز مى گوید : عقل و دولت قرین یکدگرند هر که را عقل نیست دولت نیست تفسیر دیگر اینکه رأى صائب به هنگام قدرت حاصل مى شود، زیرا افراد قوى و نیرومند براى حفظ قدرت خود مى کوشند تا صحیح ترین راه را انتخاب کنند در حالى که افراد ضعیف و ناتوان آمادگى روحى براى گرفتن تصمیم هاى صحیح ندارند، ازاینرو با حصول قدرت، رأى صائب مى آید و با پشت کردن قدرت، رأى صائب هم از دست مى رود. تفسیر سوم اینکه چون افراد به قدرت مى رسند هر نظرى اظهار دارند از سوى اطرافیان متملق و چاپلوس نظرى صحیح و صواب معرفى مى شود، هرچند باطل باشد و به عکس هنگامى که قدرت از دست برود گروهى ظاهربین صائب ترین نظرها را نیز انکار مى کنند. شبیه همین معنا در کلام دیگرى از مولا امیرمؤمنان علیه السلام در غررالحکم آمده است: «الدَّوْلَةُ تَرُدُّ خَطَأُ صاحِبِها صَوابآ وَصَواب ضِدِّهِ خَطاءً؛ دولت و قدرت، خطاى صاحب آنراصواب جلوه مى دهدوصواب برضدآن را خطا مى شمارد».


منبع : پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی