همایش مجریان و خادمان اعتکاف شهر اصفهان چهارشنبه ۱۶ اسفندماه ۹۶ با سخنرانی حجت الاسلام اروجی در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

پذیرش مجریان و دست اندرکاران اعتکاف


حجت الاسلام بابایی، مجری

توضیحات نماینده آتش نشانی


بیان نظرات و تجربیات یکی از مجریان اعتکافتوضیحات نماینده پلیس امنیت نیروی انتظامی

حجت الاسلام اروجی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان

توضیحات کارشناس انفورماتیک در مورد سامانه جامع اعتکاف

نمایش کلیپ